Samenloop voor Hoop

Afgelopen weekend heeft Perron8 geholpen bij de Samen loop voor Hoop in Winterswijk.

Op zaterdag hebben daar 7 deelnemers en twee vrijwilligers geholpen met verschillende taken. Zo hebben wij zorg gedragen voor de sfeerbeheer, dit hield in dat wij toezicht hebben gehouden op het goed verlopen en nakomen van de sfeer op het terrein. Ook hebben we geholpen met het klaar zetten van de kaarsen voor de kaarsen ceremonie en het smeren van de broodjes voor het ontbijt.

Op zondag hebben 2 deelnemers en 1 vrijwilliger geholpen bij het opruimen van de kaarsen, het uitdelen van de bloemen aan de lopers en het ontvangen van het koor van de Lichtenvoorde.

Het koor van de  ‘Zo gek nog niet’ heeft zondag een optreden verzorgd.

Ook hebben we geholpen bij de parkeerplaats als parkeerwacht zowel op zaterdag als zondag. Wij vonden het erg bijzonder en indrukkend om onderdeel te hebben mogen zijn van dit mooie evenement.