Deelnemersvoorwaarden 2020

Deelnemen aan een activiteit   

Hoe werkt Perron 8?

Perron 8 is een onderdeel van Zorgorganisatie De Lichtenvoorde. Perron 8 werkt met vrijwilligers welke worden aangestuurd door professionele krachten. Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het organiseren en uitvoeren van de verschillende activiteiten. De professionele kracht coördineert, coacht en legt bij de organisatie en gemeente verantwoording af over de resultaten.

Activiteitenaanbod

Het activiteitenaanbod is zichtbaar op:

Op de site wordt bij elke activiteit vermeld tot welke datum men zich, deze datum is steeds vastgesteld op zo’n 3 weken voor aanvang van de activiteit kan opgeven, een indicatie van de kosten, de tijden en hoeveel plekken er beschikbaar zijn.

3 maand voor een activiteit komt zetten we hem open zodat je je hiervoor kunt aanmelden.

Zo heeft iedereen gelijke kansen om zich aan te melden en om mee te gaan met de activiteiten van Perron 8.

Naast het basisaanbod zullen in de loop van het jaar ook nog nieuwe activiteiten geplaatst worden, denk bijv aan plaatselijke vrijwilligersactiviteiten of activiteiten op verzoek van deelnemers.

 

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich enkel via de website van Perron 8 (www.perron8.nl) aanmelden, tenzij anders aangegeven.

Als deelnemer ben je zelf, of je begeleiding, verantwoordelijk voor de juiste informatieoverdracht met betrekking tot je ondersteuningsbehoefte. Denk hierbij aan medicatiegebruik, fysieke beperkingen (rolstoel/rollator), ondersteuningsvraag m.b.t. toiletgang, bij zakgeldbeheer e.d. en specifieke gedragingen/aandoeningen en een omschrijving hoe hier mee om te gaan. Bij het aanmeldformulier op onze website wordt altijd gevraagd om toestemming voor de verwerken van gegevens en wijzen wij op de privacyverklaring, welke ook op de site staat.

Perron 8 zal zorgvuldig omgaan met de gegevens welke binnenkomen. Deze worden beveiligd gedeeld onder de vrijwilligers welke verantwoordelijk zijn voor de begeleiding tijdens de activiteit.

Zonder bovenstaande informatie is het voor onze vrijwilligers niet mogelijk om de deelnemers op een goede en veilige manier te begeleiden!

Indien je ondersteuningsvraag meer is dan wat redelijkerwijs van een vrijwilliger gevraagd kan worden, is het mogelijk om je eigen begeleiding mee te nemen. Begeleiding die mee gaat ter ondersteuning van de cliënt, kan zich aanmelden per mail via perron8@delichtenvoorde.nl.

 

Procedure

Na de uiterste opgavedatum ziet de procedure er als volgt uit:

  • In de week van de uiterste opgavedatum ontvang je vanuit Perron 8 een mail met alle informatie die van belang is voor de betreffende activiteit (betalingsgegevens, opstaptijden, opstapplekken, bijzonderheden).
  • Betaling van het deelnamegeld kan tot aan de dag van de activiteit.
  • Opgeven betekent dat we rekenen op jouw deelname en dat we dus ook een entreeticket voor je bestellen. Kosteloos afmelden na de uiterste opgavedatum is dan ook niet meer mogelijk!

Het is dan aan jou om iemand anders te zoeken, die jouw plaats in wil nemen.

In sommige gevallen hanteert Perron 8 een wachtlijst, waar dan ook gebruik van gemaakt kan worden. Is dit niet het geval, dan dient in ieder geval het entreegeld aan Perron 8 overgemaakt te worden.

  • In de week voorafgaand aan de activiteit volgt, bij wijzigingen, nog een laatste informatiemail.
  • Gedurende de dag waarop de activiteit plaatsvindt kan door vrijwilligers voor begeleidingsvragen contact worden opgenomen met de contactpersoon of woonlocatie van de deelnemer. In geval van een calamiteit kan door de vrijwilliger contact worden opnemen met de calamiteitendienst van de Lichtenvoorde (nummer wordt bij elke activiteit doorgegeven aan de vrijwilligers).
  • In de deelnemersinformatie zal daar waar mogelijk een telefoonnummer van vrijwilligers welke mee zijn met de activiteit vermeld worden voor thuisblijvers.
  • Na afloop van de activiteit horen we graag je ervaringen. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren!

 

Foto’s

Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt. Wanneer je je opgeeft voor een activiteit wordt altijd op het aanmeldformulier gevraagd of je hiermee akkoord gaat en of de foto’s op onze website of Sociale Media mogen worden geplaatst.

 

Voor vragen:

✆ (0544) 371130

✉ perron8@delichtenvoorde.nl