Nieuwe werkwijze voor opgeven!

Let op;

Om iedereen gelijke kansen te geven kan aanmelden voor een activiteiten pas drie maanden in het voren.

Als een activiteit bijvoorbeeld plaatsvind op 15 december zal op 15 september de inschrijving geopend worden. Mocht de 15e in het weekend of op een feestdag vallen zal de inschrijving vanaf de eerstvolgende werkdag geopend worden.