Informatie

Onze privacyverklaring is hier te vinden: Privacyverklaring

Zorg dat je altijd op de hoogte bent van onze Deelnemersvoorwaarden

Lees hier onze Nieuwsbrieven

 

Wat doet Perron 8                                                 

Perron 8 maakt meedoen mogelijk, Perron 8 maakt blij!

 

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om in hun vrije tijd iets leuks te doen en mensen te ontmoeten.

Daar word je blij en gelukkig van!

 

Perron 8 zorgt voor een overzicht op deze website met activiteiten.

We proberen het aanbod zo divers mogelijk te maken zodat er voor iedereen wel iets passends is en voor iedereen een mogelijkheid om mee te kunnen doen.

Perron 8 zorgt ook voor een overzicht van wat er allemaal te doen is in elke gemeente op het gebied van vrije tijd.

Dit kunnen activiteiten van andere aanbieders zijn maar ook van onszelf.

Je kunt dan zelf contact opnemen met de contactpersoon die erbij staat.

Wij werken vraaggericht.

Dat betekent dat wij zoveel mogelijk aan de slag gaan met de vragen die door deelnemers van een woonvoorziening van De Lichtenvoorde en hun begeleiders worden gesteld.

 

Wie is Perron 8

Perron 8 is een onderdeel van zorgorganisatie De Lichtenvoorde.

Perron 8 ondersteunt cliënten en begeleiders van De Lichtenvoorde bij het vinden van passende vrijetijdsbesteding.

 

Hoe doet Perron 8 dat

Wij vinden meedoen in de maatschappij belangrijk. Daarom gebruiken wij de volgende stappen:

1. Zo gewoon mogelijk meedoen

Waar het kan zullen wij aansluiten bij bestaande                                     activiteiten of verenigingen.

 

 

2. Meedoen in aangepaste vorm

Als het nodig is doen we mee in aangepaste vorm met een bepaalde groep mensen met een beperking.

 

 

3. Speciaal waar nodig.

Sommige deelnemers vinden het fijner om activiteiten te doen in hun eigen omgeving en met mensen die ze goed kennen of die ook een beperking hebben. Dan organiseren wij zelf                                                             passende activiteiten.

 

Vrijwilligers kunnen bij deze stappen ondersteunen.

 

Voor wie

Wij zijn er voor cliënten die binnen een woonvoorziening van De Lichtenvoorde wonen.

Wanneer het netwerk (familie/vrienden en bekenden) en de persoonlijk begeleider van een cliënt ondersteuning nodig hebben kunnen zij Perron 8 benaderen met hun vragen.

Wij vinden het belangrijk dat we er voor hen allemaal zijn. Van jong tot oud en het maakt niet uit met welke beperking.

Bij inschrijvingen op de website kunnen cliënten die wonen binnen een woonvoorziening van de Lichtenvoorde zich met voorrang aanmelden voor een activiteit.

Later kunnen ook ambulante cliënten en externe deelnemers zich aanmelden.

Zij betalen 15% meer met een minimum van €2,50.

 

Door wie

Deelnemers worden tijdens de activiteiten altijd ondersteund door vrijwilligers.

Hun bijdrage hierbij is daarom onmisbaar.

Onze vrijwilligers maken meedoen mogelijk.

De vrijwilligers worden ondersteund door medewerkers van Perron 8.

Medewerkers van Perron 8 organiseren en coördineren de activiteiten maar zijn zelf tijdens de activiteiten niet aanwezig.

Wanneer een deelnemer ondersteuning nodig heeft waar een vrijwilliger niet aan kan voldoen zullen we samen op zoek gaan naar andere mogelijkheden.

Soms is het mogelijk om eigen begeleiding of familie mee te nemen.

 

Activiteitenaanbod

Onze activiteiten en ons nieuws is op verschillende plekken te vinden:

 

Aanmelden

Op de site van Perron 8 staat voor elke activiteit genoemd vanaf en tot wanneer je je kunt aanmelden.

Ook staan de kosten, locatie, tijden en hoeveelheid beschikbare plekken daarin.

Aanmelden kan alleen via de website van Perron 8 (www.perron8.nl).

Cliënten die wonen binnen een 24 uurs voorziening van De Lichtenvoorde kunnen zich vanaf drie maand voor de activiteit aanmelden.

Vanaf twee maand voor de activiteit kunnen ambulante cliënten en externe deelnemers zich ook aanmelden.

Als er eigen begeleiding mee gaat ter ondersteuning van een deelnemer kan die zich ook aanmelden per mail via perron8@delichtenvoorde.nl.

 

Betalen

Betalen kan op verschillende manieren.

Meteen bij het aanmelden via I-Deal, per bank overboeking of via het budget voor geluksmomentjes voor deelnemers die bij een woonvoorziening van de Lichtenvoorde wonen.

Betalen kan niet in de bus worden gedaan.

Alleen als dit bij de activiteit staat beschreven.

 

Iedereen doet mee in Oost Gelre!
Perron 8 wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oost Gelre.

De gemeente Oost Gelre moedigt aan dat elke inwoner – van jong tot oud – meedoet.

Sport- en cultuurcoaches organiseren allerlei activiteiten in Oost Gelre op het gebied van cultuur, sport en bewegen.

We kunnen ook als vrijetijdsmakelaar gevraagd worden om mensen met een beperking vanuit Oost Gelre te helpen met vinden van passende vrijetijdsbesteding.