Informatie

Onze privacyverklaring is hier te vinden: Privacyverklaring

Zorg dat je altijd op de hoogte bent van onze Deelnemersvoorwaarden

Lees hier onze Nieuwsbrieven

 

Wat doet Perron 8                                                 

Perron 8 maakt meedoen mogelijk, Perron 8 maakt blij!

 

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om in zijn of haar vrije tijd iets leuks te doen en mensen te ontmoeten.

Daar word je blij en gelukkig van!

 

Perron 8 zorgt voor een overzicht van activiteiten op deze website.

We proberen het aanbod zo divers mogelijk te maken zodat er voor iedereen wel iets leuks is en voor iedereen een mogelijkheid om mee te kunnen doen.

Perron 8 zorgt ook voor een overzicht van wat er allemaal te doen is in elke gemeente op het gebied van vrije tijd.

Dit kunnen activiteiten zijn die we zelf hebben georganiseerd, maar ook door andere aanbieders.

Je kunt dan zelf contact opnemen met de contactpersoon die erbij staat.

Wij werken vraaggericht.
Dat betekent dat wij zoveel mogelijk aan de slag gaan met de vragen die door deelnemers van een woonvoorziening van De Lichtenvoorde en hun begeleiders worden gesteld.

 

Wie is Perron 8

Perron 8 is een onderdeel van zorgorganisatie De Lichtenvoorde.

Perron 8 ondersteunt cliënten en begeleiders van De Lichtenvoorde bij het vinden van passende vrijetijdsbesteding.

 

Hoe doet Perron 8 dat

Wij vinden meedoen in de maatschappij belangrijk. Daarom gebruiken wij de volgende stappen:

1. Zo gewoon mogelijk meedoen

Waar het kan zullen wij aansluiten bij bestaande activiteiten of verenigingen.

2. Meedoen in aangepaste vorm

Als het nodig is doen we mee in aangepaste vorm met een groep mensen met een beperking.

3. Speciaal waar nodig

Sommige deelnemers vinden het fijner om activiteiten te doen in hun eigen omgeving en met mensen die ze goed kennen of die ook een beperking hebben. Dan organiseren wij zelf passende activiteiten.

Voor wie

Wij zijn er voor cliënten die wonen in een woonvoorziening van De Lichtenvoorde.

Wanneer het netwerk (familie/vrienden en bekenden) en de persoonlijk begeleider van een cliënt ondersteuning nodig hebben kunnen zij Perron 8 benaderen met hun vragen.

Wij vinden het belangrijk dat we er voor hen allemaal zijn. Van jong tot oud en in alle fasen van het leven.

Bij inschrijvingen op de website kunnen cliënten die wonen binnen een woonvoorziening van de Lichtenvoorde zich eerst aanmelden voor een activiteit.

Wanneer er na 1 maand nog plekken vrij zijn kunnen ook ambulante cliënten en deelnemers die niet bij De Lichtenvoorde wonen zich aanmelden.

Voor hen geldt een aangepast tarief.

 

Door wie

Deelnemers worden tijdens de activiteiten altijd ondersteund door vrijwilligers.

Hun bijdrage aan Perron 8 is daarom onmisbaar.

Onze vrijwilligers maken meedoen mogelijk.

De vrijwilligers worden ondersteund door medewerkers van Perron 8.

Medewerkers van Perron 8 organiseren en coördineren de activiteiten maar zijn zelf tijdens de activiteiten normaalgesproken niet aanwezig.

Wanneer een deelnemer ondersteuning nodig heeft waar een vrijwilliger niet aan kan voldoen, zullen we samen op zoek gaan naar andere mogelijkheden.

Soms is het mogelijk om eigen begeleiding of familie mee te nemen.

 

Activiteitenaanbod

Onze activiteiten en ons nieuws is op verschillende plekken te vinden:

 

Aanmelden

Op de site van Perron 8 staat voor elke activiteit genoemd vanaf en tot wanneer je je kunt aanmelden.

Ook staan de kosten, locatie, tijden en hoeveelheid beschikbare plekken daarin.

Aanmelden kan alleen via de website van Perron 8 (www.perron8.nl).

Cliënten die wonen binnen een 24 uurs voorziening van De Lichtenvoorde kunnen zich vanaf drie maand voor de activiteit aanmelden.

Vanaf twee maand voor de activiteit kunnen ambulante cliënten en externe deelnemers zich ook aanmelden.

Als er eigen begeleiding mee gaat ter ondersteuning van een deelnemer kan die zich ook aanmelden per mail via perron8@delichtenvoorde.nl.

 

Kosten en betalen

Deelnemers betalen per activiteit voor zichzelf. De Lichtenvoorde betaalt de kosten voor de vrijwilligers.

Voor deelnemers die niet binnen een 24 uurs locatie van De Lichtenvoorde wonen berekenen wij een meerprijs van 15% bovenop de reguliere kosten met een minimum van €2,50.

Betalen kan op verschillende manieren:

-Bij het aanmelden direct via I-Deal. Je wordt automatisch naar de betaalpagina doorgelinkt.

-Per bank overboeking. Ongeveer twee weken voor de activiteit ontvang je van Perron 8 de deelnemersinformatie per mail met daarin een betaalverzoek.

-Via het budget voor geluksmomenten voor deelnemers die bij een woonvoorziening van de Lichtenvoorde wonen. Begeleiding kan het verzoek voor betaling dan indienen bij afdeling administratie van De Lichtenvoorde.

Betalen kan niet in de bus op de dag van de activiteit.

Alleen wanneer dit bij de activiteit staat beschreven.

 

Iedereen doet mee in Oost Gelre!
Perron 8 wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oost Gelre.

De gemeente Oost Gelre moedigt aan dat elke inwoner – van jong tot oud – meedoet.

Sport- en cultuurcoaches organiseren allerlei activiteiten in Oost Gelre op het gebied van cultuur, sport en bewegen.

We kunnen ook als vrijetijdsmakelaar gevraagd worden om mensen met een beperking vanuit Oost Gelre te helpen met vinden van passende vrijetijdsbesteding.