Voorwaarden

deelnemersvoorwaarden november 2021

 

Deelnemen aan een activiteit

Wanneer je bent aangemeld voor een activiteit ben je op het aanmeldformulier akkoord gegaan met deze deelnemersvoorwaarden.

1.Voor wie

Wij zijn er in eerste instantie voor cliënten die binnen een woonvoorziening van Sius wonen. Bij inschrijvingen op de website kunnen cliënten die wonen bij een woonlocatie van Sius zich met voorrang aanmelden voor een activiteit. Later kunnen ook ambulante en externe cliënten zich aanmelden tegen een meerprijs van 15% met een minimum van €2,50.

2. Begeleiding

De deelnemers worden tijdens de activiteiten altijd ondersteund door vrijwilligers. De vrijwilligers worden ondersteund door medewerkers van Perron 8. Indien een ondersteuningsvraag van een deelnemer groter is als normaliter van een vrijwilliger verwacht mag worden zullen we samen op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden. Wellicht is het mogelijk om eigen begeleiding/ verwant mee te nemen. Begeleiding die mee gaat ter ondersteuning van de cliënt, kan zich aanmelden per mail via perron8@sius.nl.

Medewerkers van Perron 8 organiseren en coördineren de activiteiten maar zijn zelf tijdens de activiteiten niet aanwezig.

Vrijwilligers ontvangen altijd de gegevens van de deelnemers uit het aanmeldformulier. Zij kunnen op die manier altijd contact opnemen met de contactpersoon van een deelnemer.

In geval van een calamiteit kan door de vrijwilliger contact worden opgenomen met de calamiteitendienst van Sius (nummer wordt bij elke activiteit doorgegeven aan de vrijwilligers)

3. Aanmelden

Op de site van Perron 8 staan per activiteit het termijn van aanmelding vermeld. Ook staan de kosten, locatie, tijden en hoeveelheid beschikbare plekken daarin. Deelnemers kunnen zich alleen via de website van Perron 8 (www.perron8.nl) aanmelden, tenzij anders aangegeven.

Aanmelden voor een activiteit kan voor cliënten die wonen bij een woonlocatie van Sius vanaf drie maand van te voren.

Vanaf twee maand voor de activiteit plaatsvind kunnen ambulante en externe cliënten zich ook aanmelden tegen een meerprijs van 15% met een minimum van €2,50.

4.Betalingen

Betalingen kunnen niet op de dag van de activiteit worden gedaan tenzij dit zo aangegeven staat.

Betalen kan op diverse manieren:

 • Direct bij het aanmelden via I-Deal
 • Per bank overboeking (betaalgegevens worden 3 weken voor aanvang van de activiteit per mail verzonden)
 • Via het budget voor geluksmomentjes voor deelnemers die bij een woonlocatie van Sius wonen.

5. Procedure

Na de uiterste opgave datum ziet de procedure er als volgt uit:

 • Drie weken voor aanvang van de activiteit stuurt Perron 8 alle deelnemers een mail met alle informatie die van belang is voor de activiteit. (betalingsgegevens, opstaptijden, opstapplekken, groepsindeling, namen van vrijwilligers met contactnummers en overige bijzonderheden).
 • Betaling van het deelname geld kan tot aan de dag van de activiteit.
 • Opgeven betekent dat we rekenen op jouw deelname en dat we dus ook een entreeticket voor je bestellen. Kosteloos afmelden is daarom na drie weken voor een activiteit niet meer mogelijk!
 • In de week voorafgaand aan de activiteit volgt, bij wijzigingen, nog een laatste informatiemail.
 • Tijdens de activiteit kan door vrijwilligers voor begeleidingsvragen contact worden opgenomen met de contactpersoon of woonlocatie van de deelnemer. In geval van een calamiteit kan door de vrijwilliger contact worden opgenomen met de calamiteitendienst van Sius (nummer wordt bij elke activiteit doorgegeven aan de vrijwilligers).
 • In de deelnemersinformatie zal daar waar mogelijk een telefoonnummer van vrijwilligers die mee zijn met de activiteit vermeld worden voor thuisblijvers.
 • Na afloop van de activiteit horen we graag de ervaringen. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren!

6. Afmelden

Ben je toch verhinderd laat dat Perron 8 zo snel mogelijk weten. In sommige gevallen heeft Perron 8 een wachtlijst. Indien Perron 8 geen wachtlijst heeft, dient in ieder geval het entreegeld aan Perron 8 overgemaakt te worden. In dat geval is het aan de deelnemer zelf om iemand anders te zoeken. Wanneer een plaatsvervanger gevonden is dient dit altijd met Perron 8 afgestemd te worden.

7. Verantwoordelijkheden

 • Als deelnemer ben je zelf, of je begeleiding, verantwoordelijk voor de juiste informatie over de begeleiding die je nodig hebt. Denk hierbij aan medicatiegebruik, fysieke beperkingen (rolstoel/rollator), hulp bij toiletgang, zakgeldbeheer en specifiek gedrag/aandoeningen en een omschrijving hoe vrijwilligers hierbij kunnen ondersteunen.
 • Indien een vrijwilliger medicatie uitreikt tijdens een activiteit dient altijd in het zorgplan van een cliënt opgenomen te zijn dat dit risico verantwoord is. Perron 8 of een vrijwilliger is niet aansprakelijk voor fouten in toediening of verstrekking. De woonlocatie of verwant is verantwoordelijk voor goede overdracht.
 • Bij het aanmeldformulier op onze website wordt altijd gevraagd om toestemming voor het verwerken van gegevens en wijzen wij op de privacyverklaring, welke ook op onze website staat. Perron 8 zal zorgvuldig omgaan met de gegevens welke binnenkomen. Deze worden beveiligd gedeeld onder de vrijwilligers welke verantwoordelijk zijn voor de begeleiding tijdens de activiteit. Na een activiteit worden alle aanmeldformulieren weer verwijderd.
 • Vervoer vind meestal plaats met een 9 persoons bus waar ook rolstoelen in geplaatst kunnen worden. De rolstoel dient zichtbaar goedgekeurd te zijn voor vervoer d.m.v. haak stickers. Indien dit niet het geval is zal een vrijwilliger deze deelnemer niet vervoeren. Een universele rolstoel met duwondersteuner is eventueel te leen. Neem daarvoor contact op met Perron 8.

Zonder bovenstaande informatie is het voor onze vrijwilligers niet mogelijk om de deelnemers op een goede en veilige manier te begeleiden!

8. Foto’s

Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt. Wanneer je je opgeeft voor een activiteit wordt altijd op het aanmeldformulier gevraagd of je hiermee akkoord gaat en of de foto’s op onze website of Sociale Media mogen worden geplaatst.

Vragen

Voor vragen kun je bellen met:

Anke te Selle               06-23060576

Janne Terhorst                        06-82523708

Margriet van der Veer 06-12390598

 perron8@sius.nl